Op zaterdag 9 maart is, tijdens een bijzondere algemene vergadering, Lenni Boogaard gekozen in het bestuur van Stormvogels. Lenni zal de functie van penningmeester op zich nemen. We zijn erg blij dat we als bestuur weer voltallig zijn en wensen Lenni veel succes en plezier in haar functie!