Welke taken zijn er binnen de vereniging en hoe kan je de juiste mensen bereiken? Hierbij een overzicht van de beschikbare mailadressen.

Communicatie via e-mail

De e-mailadressen van de binnen de vereniging zijn allemaal als volgt opgebouwd: [naam]@kvstormvogels.nl. Hieronder volgt een overzicht van de beschikbare mailadressen. We willen vragen om het e-mailadres zelf even aan te vullen met kvstormvogels.nl.

Bestuur & Technische Commissie

Bestuursleden: Stefan Quist (voorzitter), Mariëlle van Sighem (secretaris), Lenni Boogaard (penningmeester) en Bart Peene.
Leden TC: Bart Peene en Arno Sanderse.

Mailadressen:

  • Bestuur:  bestuur@
  • Technische Commissie: tc@
  • Voorzitter: voorzitter@
  • Penningmeester: penningmeester@
  • Secretariaat: secretariaat@
  • Algemeen: info@
  • Sponsoring: sponsoring@
  • EOS (evenementen): eos@
  • Einddag: einddag@
  • Speculaas: speculaas@