Er zijn totaal 575 speculaaspoppen verkocht. Een prachtig resultaat!

Alle kopers, verkopers, bezorgers en iedereen die een bijdrage geleverd heeft willen we hartelijk bedanken voor deze succesvolle actie! Natuurlijk willen we ook Bakkerij Koppejan van harte bedanken, fijn dat we deze actie al vele jaren samen met jullie mogen doen!

Hopelijk kunnen we volgend jaar weer op jullie rekenen.